10%

av 7 åriga barn har problem med att sova torrt hela natten [1]

44%

risk att ett barn blir sängvätare om ena föräldern varit det [2]

70%

av sängvätande barn är pojkar, 30% är flickor [3]

Vilken behandling ska jag välja?

Det är viktigt att något görs och att en behandling sätts in. Generellt ska du välja den behandling som din läkare rekommenderar. Försök inte experimentera på egen hand, för det är ditt barns välbefinnande och självkänsla du experimenterar med.

När ni väl påbörjat en behandling är det viktigt att hålla tät kontakt med sköterska/ läkare för att följa upp hur behandlingen går och eventuellt justera den. Lyssna också mycket på ditt barn. Om alla är avslappnade och motiverade har man störst chans att uppnå ett bra resultat.

Beröm ditt barn när det gör framsteg och se till att du understryker att det inte är barnets fel om det går galet. Håll samtidigt både beröm och tröst på en naturlig nivå. Ett överdrivet fokus skapar stress.