10%

av 7 åriga barn har problem med att sova torrt hela natten [1]

44%

risk att ett barn blir sängvätare om ena föräldern varit det [2]

70%

av sängvätande barn är pojkar, 30% är flickor [3]

När ska barnet behandlas?

Rätt tidpunkt för behandling är individuell.

Forskning bland barn som kissar i sängen på natten visar att aktiv behandling ska sättas in tidigt, som regel i 6-årsåldern då barnet självt vill sova torrt. Tidigt insatt behandling betyder samtidigt färre år med risk för sämre självkänsla. Blöja är inte en behandling och botar inte sängvätning.

Framgången beror till stor del på om barnet är motiverat för behandling. Många barn förnekar problemet och gör allt de kan för att hålla det hemligt. Andra törs inte påbörja en behandling enbart p.g.a. rädslan för att den inte ska lyckas.

Det är därför viktigt att göra barnet redo inför behandlingen, bland annat genom att avlasta barnet från skuldkänslor. Gå igenom den verkliga förklaringen, genom att understryka att barnet inte är ensamt om sitt problem. Det finns, statistiskt sett, 2-3 andra barn i skolklassen som har samma problem.

Er läkare kan hjälpa er att bedöma om tidpunkten är rätt för att hjälpa ert barn.