10%

av 7 åriga barn har problem med att sova torrt hela natten [1]

44%

risk att ett barn blir sängvätare om ena föräldern varit det [2]

70%

av sängvätande barn är pojkar, 30% är flickor [3]

Varför vaknar man inte?

Barn som lider av primär nattlig sängvätning har inte problem att märka behovet att kissa på dagen. Varför märker de då inte när blåsan är full på natten?

Generellt kan denna fråga besvaras med ett ”Vet Inte”. Det handlar ju om att bli medveten om och reagera på signaler från den fulla blåsan att den behöver tömmas, vilket barnet alltså inte gör. Det har funnits teorier om att dessa barn sover mycket tungt, men det gör ju de flesta barn. Vetenskapliga studier har inte kunnat påvisa att sängvätarna sover tyngre än andra barn trots att många föräldrar anger ”djup sömn” som den sannolika orsaken till att deras barn kissar i sängen. Forskning kring sömn är dock ett mycket komplicerat område. Sängvätarnas sömnmönster behöver studeras vidare.