10%

av 7 åriga barn har problem med att sova torrt hela natten [1]

44%

risk att ett barn blir sängvätare om ena föräldern varit det [2]

70%

av sängvätande barn är pojkar, 30% är flickor [3]

Inkontinens – att man inte kan hålla sig torr

Inkontinens är ett problem för många barn. Vissa har problem dygnet runt, medan andra enbart har problem på natten med så kallad sängvätning. Fler än 7% av alla barn mellan 5 och 18 år har problem med att sova torrt hela natten. Det motsvarar 85.000 barn i Sverige. Endast allergier förekommer oftare. Många tycker det är lite genant och tvekar inför att söka hjälp för problem med sängvätning. Det är mycket synd för i de flesta fall finns hjälp att få!

Vi vill medverka till att fler söker och får hjälp.

Den här hemsidan är avsedd att ge stöd och rådgivning till såväl det enskilda barnet som familjen. Målet är att förklara de troliga orsakerna till sängvätning och inte minst att få bort de fördomar som finns kring problemet.

Hemsidan ersätter inte ett läkarbesök, men kan vara en utgångspunkt för att tala igenom problemet ordentligt så att barnet kan få rätt behandling.